HUMAI

Test deze pagina in het nederlands

Klantinzichten met behulp van RFM +

 

 

Het verhogen van commerciële waarden is alleen goed mogelijk als de marketeer het gedrag en de behoeftes van iedere individuele klant goed begrijpt.

In de fashion industrie wordt er als eerste stap om het klantgedrag goed te begrijpen vaak gebruik gemaakt van RFM (R = recent, F = frequent, M = monetaire waarde). De traditionele RFM modellen zijn een goed startpunt, maar als er machine learning en additionele klantkenmerken aan worden toegevoegd, dan wordt de klantsegmentatie veel interessanter en waardevoller. Wij verwijzen naar onze klantinzichtmodellen dan ook graag als RFM+ om daarmee de effectiviteit van marketingcampagnes te verhogen.